Vandra i Glasriket nordost – en del av Småland

Vandra i istidens fotspår, i järnbrukens och trähanteringens epok och i glasbrukens tidevarv. Det finns flera låglandsvandringar på skyltade leder i trakterna av glasbyn Målerås. Förutom de historiska vingslagen känner man dofterna av skog, sjö och hör porlande vattendrag och njuter av stillheten i den småländska vildmarken. Här finns en unik blandning av levande glasbruk, industrihistoria, kultur, konst och god mat.
I Glasriket nordost har det funnits ca 30 glashyttor. Epoken var som störst under slutet av 1800- och början av 1900-talen. Idag finns det två glasbruk kvar, Orrefors och Målerås, samt ett antal studioglashyttor. Under 1700- och 1800-talen fanns två dominerande järnbruk, Sävsjöström och Orrefors, med förgreningar till Höneström och Barkeström. I Målerås finns sedan tidigt 1930-tal en läderfabrik med shop. Fundament till sågverk, tjärdalar, kolarkojor, kvarndammar, torpruiner, utgrävda glashyttor, flottningsrännor, hammarsmedja, varggrop, stensträngar från rallartiden och pestkyrkogård är andra historiska minnesmärken, som man passerar när man vandrar i Glasriket nordost. Njut också av den rika floran och faunan, i synnerhet vid Höneström.
Gråstensmon – i istidens fotspår (www.maleras.nu)
Leden är en ca 7 km lång rundslinga och har 10 stopp med detaljerad information på svenska, engelska och tyska. Här finns en av landets intressantaste bildningar från inlandsisens avsmältning. I området finns också en av de värdefullaste våtmarkerna i Kalmar län med ett stort myrkomplex och en intressant flora. Längs vandringsleden finns lämningar från boningshus och ladugård. En uppdämning vittnar om kvarnverksamhet.
Barkeström - i järnbrukens och trähanteringens fotspår
Leden är en ca 1,5 km lång rundslinga. Informationstavlor finns på svenska. Engelsk och tysk information hämtas i brevlåda vid startpunkten. Här låg en gång en masugn, anlagd av Orrefors järnbruk. I ån och dammen flottade man förr timmer och här finns också en kolarkoja och minnen från flottningsepoken.
Framtidsleden – i glasepokens fotspår (www.framtidsleden.se)
Leden är en ca 38 km lång rundslinga och kan delas upp i etapper. Hämtningar kan ordnas. Leden är en skyltad vandrings- och cykelled, som ligger naturskönt i de småländska skogarna i anslutning till Målerås, Alstermo och Älghult.
Komplett vandringspaket med övernattning, picknickpaket, middagskorg
Pris: 575 kr
Boka paket